Friday, 29 June 2012
(“NAMO NAMO SHIVA GURU MAHADEVA 
                            OMKARESHWARA TAVA SHARANAM 
NAMAMI SHANKARA BHAWANI SHANKARA 
                        UMA MAHESHWARA TAVA SHARANAM 
OM SHIVA OM SHIVA PARATPARA SHIVA
                    OMKARESHWARA TAVA SHARANAM”)

I bow down to Lord Shiva Shankara (doer of good), The Lord of Bhawani; Lord of Uma, I surrender to you (I take refuge in Thee) I bow down to the Lord Shiva Shankara, The Lord of Bhawani; Lord of Uma, I surrender to you. I bow down to the Lord Shiva Shankara, The Lord of Bhawani; Lord of Uma, I surrender to you. Om Shiva, Om Shiva, the Supreme of the most Supreme, Shiva, the personification of Om, I surrender to you.

No comments:

Post a Comment