Saturday, 29 September 2012

HARE KRISHNA HARE RAM

                                                     HARE KRISHNA HARE RAM

SUPER FATHER OF ALL SOULS

                                                  SUPER FATHER OF ALL SOULS 

Tuesday, 25 September 2012

DEVO KE DEV MAHADEV

                                                       DEVO KE DEV MAHADEV

SHIVE SEVAK NANDI JI MAHARAJ

                                                            SHIVE SEVAK

Sunday, 23 September 2012

GANPATI JI

                                                   1,2,3.4.GANPATI JI KI JAI JAI KAR

MAHATMA BUDDHA

                                                                MAHATMA BUDDHA

Tuesday, 18 September 2012

JAI SHIVA

                                                                          JAI SHIVA


                                                                 He Shiva Shankara
He Shiva shankara 

He maheshwara

Sukha kara dukha hara
Hara hara shankara

Om namah shivay
Om namah shivay

(Om mani padme hum)

JAI HO BHOLE BABA

                                                             JAI HO BHOLE BABA

Tuesday, 11 September 2012

JAI OM NAMAH SHIVIYA

                                                            JAI OM NAMAH SHIVIYA

                                                                      Gayatri Mantra
                                                                                 Om

                                                                       Bhur bhuvah svah
                                                                     Tat savitur varenyam
                                                                    Bhargo devasya dhimahi
                                                                   Dhiyo yo nah prachodoyat

Monday, 10 September 2012

SATYAM SHIVAM SUNDARAM

                                                     SATYAM SHIVAM SUNDARAM

                                                           Shiva Panchakshara Mantra 
Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai 'Na'karaya namashivaya.

                                                     Mandakini salila chandana charchithaya,
                                                    Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
                                                    Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
                                                   Tasmai 'Ma'karaya namashivaya.

Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai 'Si'karaya namashivaya.

                                                 Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
                                                 Munendra devarchitha shekaraya,
                                                 Chandrarka vaiswanara lochanaya,
                                                 Tasmai 'Va'karaya namashivaya.

Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai 'Ya'karaya namashivaya.

                                                             Phalasruthi

                                                  Panchaksharamidham punyam,
                                                 Ya padeth Shiva sannidhou,
                                                  Shivaloka maapnothi,
                                                 Shive na saha modathe.

Sunday, 2 September 2012

FATHER AND SON

                                                       
                                                     OM SHRI GANESHA NAMAH


                                                1,2,3,4,GANPAT JI KI JAI JAI KA 

JAI DEVA SHRI GANESHA DEVA

                                                      JAI DEVA SHRI GANESHA DEVA