Tuesday, 19 June 2012

Shri Shiv Chalisa


                                                                     Shri Shiv Chalisa
(,,”Jai Ganesh Girija Suvan, Mangal Mool Sujaan,,Kahat Ayodhyadaas Tum, Deoo Abhay Vardaan,,”)
                                                                             Chaupai:
Jai Girijapati Deendayala
          Sada Karat Santan Pratipaala
Bhaal Chandrama Sohat Neeko
         Kaanan Kundal Naagfani Ke
Ang Gaur Shir Gang Bahaye
         Mundmaal Tan Shaar Lagaye
Vastra Khaal Baagambar Sohey
         Chhavi Ko Dekhi Naag Man Mohey

                                                                                               Maina Matu Ki Havay Dulaari
                                                                                                            Vaam Ang Sohat Chhavi Nyaari
                                                                                                Kar Trishul Sohat Chhavi Bhaari
                                                                                                             Karat Sada Shatrun Shaykaari
                                                                                                Nandi Ganesh Sohay Tah Kaisey
                                                                                                             Saagar Madhya Kamal Hai Jaisey
                                                                                                Kaartik Shyaam Aur Ganrau
                                                                                                             Ya Chhavi Ko Kahi Jaat Na Kaau
                                                                                                 Devan Jabhi Jaaya Pukaara

Tabhi Dukh Prabhu Aap Nivaara
           Kiya Upadrav Taarak Bhaari

Devan Sab Mili Tumhi Juhari
            Turat Shadanan Aap Pathayaoo
Lav Nimesh Mah Maari Girayaoo
             Aap Jalandhar Asur Sanhara
Suyash Tumhaar Vidit Sansaara
              Tripurasur San Yudh Machai
Sabahi Kripa Kari Leen Bachai
               Kiya Taphi Bhaagirath Bhaari
Purav Pratigya Taasu Puraari

                                                                                                          Daanin Mah Tum Sam Kou Naahi
                                                                                                                        Sevak Stuti Karat Sadaahi
                                                                                                             Ved Naam Mahima Tav Gaai
                                                                                                                          Akath Anadi Bhed Nahi Paai
                                                                                                              Prakati Udadhi Mathan Te Jwaala
                                                                                                                         Jarat Surasur Bhay Vihaala
                                                                                                                Kinha Daya Tah Kari Sahai

Neelkanth Tav Naam Kahai
                    ujan Ramchandra Jab Kinha
Jeet Ke Lank Vibhishan Dinha
                   Sahas Kamal Mein Ho Rahey Dhaari
 Kinha Pariksha Tabhi Puraari
              Ek Kamal Prabhu Raakheyoo Goi

                                                                                            Kamal Nain Poojan Chah Soi
                                                                                                       Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar
                                                                                             Bhaye Prasan Diye Ichchit Var
                                                                                                          Jai Jai Jai Anant Avinaashi
                                                                                            Karat Kripa Sabke Gatvaasi
                                                                                                               Dusht Sakal Nit Mohi Satavey
                                                                                             Bhramat Raho Mohi Chain Na Aavey
Traahi Traahi Mein Naath Pukaaro
             Yehi Avsar Mohi Aan Ubaaro
Ley Trishul Shatrun Ko Maaro
              Sankat Te Mohi Aan Ubaaro
Maat-Pita Bhraata Sab Hoi
              Sankat Mein Poochat Naahi Koi

                                                                                                    Swami Ek Hai Aas Tumhari
                                                                                                                Aaya Harahu Mam Sankat Bhaari
                                                                                                    Dhan Nirdhan Ko Det Sadahi
                                                                                                              Jo Koi Jaanchey So Phal Paahi
                                                                                                        Astuti Kehi Vidhi Karo Tumhari
                                                                                                                Shamhu Naath Ab Chook Hamari
                                                                                                         Shankar Ho Sankat Ke Naashan
                                                                                                                        Vigna Vinashan Mangal Kaaran
                                                                                                          Yogi Yati Muni Dhyaan Lagavey
Naarad Shaarad Sheesh Navavey
               Namo Namo Jai Namah Shivaya
Sur Brahmadik Paar Na Paaya
       Jo Yeh Paath Karey Man Lai
Ta Par Hoat Hai Shambhu Sahai
       Riniya Jo Koi Ho Adhikari
Paath Karey So Paavanhari
         Putra Hon Kar Ichcha Koi
Nishchay Shiv Prasad Tehi Hoi
          Pandit Trayodashi Ko Laavey
Dhyaan Poorvak Hom Karavey
           Trayodashi Vrat Karey Hamesha

                                                                                                     Tan Nahi Taakey Rahey Kalesha
                                                                                                             Dhoop Deep Naivaidya Chadavey
                                                                                                      Shankar Sammukh Paath Sunavey
                                                                                                             Janam Janam Ke Paap Nasaavey
                                                                                                       Ant Dhaam Shivpur Mein Paavey
                                                                                                                  Kahat Ayodhya Aas Tumhari
                                                                                                             Jaani Sakal Dukh Harahu Hamari
Doha
(,,“Prat-Kaal Ke Nityakarma Ke Pashchaat Is Shiv Chalisa Ka Chaalis Baar Pratidin Paath Karne Se Bhagwan Manokamna Purna Karenge,,”)
No comments:

Post a Comment