Thursday, 10 December 2015( Tann Hai Tera, Mann Hai Tera, Sab Hai Tera, Sab Hai Tera Mera Yek Sirf Tu Hi Tu ( Jai Om Namah Shivay )