Tuesday, 19 June 2012

(,,“SHIV KI MAHIMAA,,”)

                                                         (,,“SHIV KI MAHIMAA,,”)

1.   Shiv ki shakti,
       shiv ki bhakti,
       khushi ki bahar mile,
      shivratri ke pavan avsar pr apko zindagi me khushi apaar mile

                                           2.   Shiv ki mahima aparampar!
                                                 Shiv karte sabka udhar,
                                                 Unki kripa aap par sada bani rahe,
                                                  bhole shankar aapke jivan me khushi hi khushi bhar de

No comments:

Post a Comment