Wednesday, 25 July 2012

SHIVE DHYAN PIC

                                                                      SHIVA

VISHNU DEV JI MAHARAJ

                                                                      VISHNU DEV

RUDHRAKSH SHIVA

                                                                 RUDHRAKSH SHIVA

Tuesday, 24 July 2012

JAI KARA VEER BAJRANGE HAR HAR MAHDEV

                                                         JAI KARA VEER BAJRANGE 
                                                           HAR HAR MAHADEV

MAHAKAAL

                 
                                                                     MAHAKAAL
Madhu Safita Vacha Paramammaritam Nirmitvatsatv Brahman kim Vagpi Surgurovismaypadam Mum
Tavetaame vanim Gunkathanpunaine bhavta Punamietiarthaeasmin Purmathan Budhirvayavasita.

Monday, 23 July 2012

SHRI RAM BHAGAT HANUMAN JI

                                                    SHRI RAM BHAGAT HANUMAN JI

NAGESHWAR SHIVA

                                                             NAGESHWAR SHIVA


Tavaeshvaryam yatyagadudarakshapralaykrit Trayeevastu Vayasatam Tisrishu Gunbhinansu Tanushu. Abhvayanamsamin varad Ramniyamramnim Vihanatum Vayakroshim Videlhat ehaeeke jaddhiya

SHIVA

                                                                         SHIVA  

Sunday, 22 July 2012

MANI-MAHESH-KAILASH

                                                           MANI-MAHESH-KAILASH

Saturday, 21 July 2012

BHOLE BABA

                                                                  BHOLE BABA 

Friday, 20 July 2012

SHIV SHAKTI ROOP

                                                             SHIV SHAKTI ROOP


Om vande dev uma pati surguru vande jagatkaaranam l
Vande pannagbhooshan mrugdhar vande pashoona pathim ll
Vande surya shashank vahni nayan vande mukundpriyam l
Vande bhakt jana-ashraya ch varadam vande Shiv-Shankaram ll

ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम् l
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिम् ll
वन्दे सूर्य शशांक वह्नि नयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियम् l
वन्दे भक्त जनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवंशंकरम् ll

JAI GANPATI

                                                                     JAI GANPAT

1,2,3,4,GANPAT JI KI JAI JAI KAR


                                                        1,2,3,4,GANPAT JI KI JAI JAI KAR

HAR HAR MAHADEV

                                                                HAR HAR MAHADEV

NEELKANTH MAHADEV

                                                               NEELKANTH MAHADEV

                                                             MUKTINATH MAHADEV
                                                                     OM PARWAT
                                                            RUDAR AVTAR MAHADEV

BHOLE BABA AND KALESHWAR

                                                                      BHOLE BABA
                                                                    KALESHWAR 

9 nath 84 siddhas

                   
                                                                   9 nath 84 siddhas

JAI SHRI RAM                                                                     JAI SHRI RAM

                                                                  JAI SHRI RAM 
                                                                        JAI SHRI RAM
                                                                        JAI SHRI RAM
                                                       JAI JAI JAI BAJRANGBALI

Wednesday, 18 July 2012

Neelkanth Mahadev                                                                  Neelkanth Mahadev

Sunday, 8 July 2012

Jai Jai BajrangBali

   
                           
                                                                     Jai Jai BajrangBali

1,2,3,4, Ganpat ji ki jai jai kar

                                               
                 
                                                          1,2,3,4, Ganpat ji ki jai jai kar

Monday, 2 July 2012

SHIV AJJ BHI GURU HAI

                                                          SHIV AJJ BHI GURU HAI