Saturday, 9 June 2018

भगवान शिव के मंत्रमनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए शिव जी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए: 


नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय 

नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:॥ 

मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय 

मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय:॥ 

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय 

श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय:॥ 

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। 

अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्।। 
No comments:

Post a Comment