Friday, 7 June 2013

Shri Hanuman Ji

Atulita bala-dhaamam hema-shailaabh-deham

                             Danuja-vana-krishaanum; jnaaninaam-agraganyam

Sakal-guna nidhaanam vanaraanaam-adheesham

                             Raghupati-priya-bhaktam Vaata-jaatam namaami.

No comments:

Post a Comment