Thursday, 13 June 2013

“JAI BHOLE BABA”

                                                                 “JAI BHOLE BABA”

                  SHIV ki jyoti se prakash badhta hai,
                                                   Jobhi jaata hai BHOLEY ke dwaar,
                                                                                   kuch na kuch usse zarror milta hai


No comments:

Post a Comment